Pałki teleskopowe znajdujące się w naszej ofercie można legalnie kupować i posiadać.

Całość asortymentu Air Soft Gun może być nabywana i posiadana bez zezwolenia. Nie ma konieczności rejestracji.

Każdy z oferowanych przez nas noży może być kupiony i posiadany bez zezwolenia.

Oczywiste jest, że należy zachować ostrożność przy przenoszeniu i używaniu wyżej wymienionego asortymentu. Każdy patrzy inaczej na nasze hobby i widok noża w kaburze, otwartej pałki lub plastikowego pistoletu w naszej dłoni wzbudzić niepokój i nieufność. 

Pamiętajmy, że każde działanie, które powoduje bezprawne zagrożenie dla zdrowia lub życia innych ludzi oraz dla ich majątku może prowadzić do konsekwencji karnych i cywilnych. Zwierzęta też są pod ochroną prawną.